Algemene voorwaarden

Annulering individuele sessie

Een individuele sessie kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd kan 50% (bij annulering korter dan 48 uur tevoren) of 100% (bij annulering korter dan 24 uur tevoren) van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

Annulering groepstrainingen

Na definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt 25 euro in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum wordt 50 procent van het cursusgeld in rekening gebracht. Binnen een week voor de aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. Indien er sprake is van ziekte of overmacht kan in overleg met de trainer worden besloten de training op een ander moment te volgen. Betalen in termijnen is mogelijk in overleg. Bij annulering bestaat het recht iemand anders deel te laten nemen aan de training na overleg en intake met de trainer.

Annulering door de trainer: bij onvoldoende deelnemers kan de trainer besluiten tot uitstel of annuleren van de training. Wanneer de training wordt uitgesteld kan de deelnemer beslissen tot annulering van de training, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De betaalde kosten worden aan de deelnemer geretourneerd. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die zijn gemaakt om aan de training te kunnen deelnemen, al dan niet door annulering van de training.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de deelnemer wordt verstrekt is puur vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Bij invulling van een vragenlijst zal deze informatie na de training worden vernietigd.

Disclaimer

De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en manier van deelname aan oefeningen tijdens de training en voor mogelijke consequenties voor zijn gezondheid. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van deelname tijdens of na de training.
De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van of voor schade/diefstal aan persoonlijke eigendommen, of voor het parkeren van auto/fiets en andere materialen.

Hilka Jelsma Trainingen en Coaching

KvK: 34372185 BTW: NL.1111.64.813.B.01 IBAN: NL91 INGB 0004 1631 74